Sistem Tasarımı Öncesi Su Analizi Gerekliliği

ARITMA SİSTEMİ TASARLANMADAN SU ANALİZİ YAPMAK GEREKLİ Mİ?

RO besleme suyunun ayrıntılı bir kimyasal analizi, potansiyel kirleticileri belirlemek için mutlak bir gerekliliktir. Bu, sertlik (kalsiyum ve magnezyum), baryum, stronsiyum, alkalinite, pH ve klor ölçümünü içermelidir. Kimyasal analizden elde edilen veriler, RO ekipman tasarımcıları tarafından hem kireçtaşı ve tortu oluşumu eğilimini en aza indirecek hem de geri kazanım ve flux hızını en üst düzeye çıkaracak optimum membran dizisini belirlemek için kullanılabilir.

Örneğin, suyun kalsiyum karbonat ölçekleme eğiliminin bir ölçüsü olan Langelier Stabilite İndeksi (LSI), tortu birikimi bir sorun haline gelmeden önce atık akışında izin verilen maksimum çözünmüş mineral konsantrasyonunu belirlemek için su analizinden hesaplanır. Dikkate alınması gereken değişkenlerin sayısı nedeniyle bu hesaplamaları elle yapmak zordur. Bu sebeple membran üreticilerinin gerçek besleme koşullarında membranların performansını yansıtabileceği hesaplamaları hızlı ve kolay hale getiren bilgisayar programları geliştirmiştir.

RO sistemi için su analizi, çözünmüş minerallerin sorunlara neden olma eğilimini tahmin etmede yardımcı olsa da kolloidlerin ve diğer ince dağılmış askıda katıların kirlenme eğilimini her zaman %100 doğru hesaplayamaz. Silt Yoğunluk İndeksi (SDI), besleme suyunun kirlenme eğilimini ölçmek için kullanışlı bir araçtır. Bu test, bir numuneyi 0,45 µm bir filtreden süzerek ve birim hacimde süzüntü toplamak için gereken süreyi ölçerek gerçekleştirilir. Bu verilerden indeks numarası hesaplanır. Geleneksel olarak, ters ozmoz besleme suları için 3.0 ‘den düşük bir SDI değeri arzu edilir. SDI ölçümü, RO membranlarının çapraz akış tasarımını modelleyemediği için belirli sınırlamalara sahiptir.

Termal dönüşüm; atığın özel ürünlere dönüştürülüp, kullanıldığı yeni bir teknolojidir. Bu proses, ısı ve basınç kullanarak kullanışsız maddeleri faydalı ürünlere dönüştüren doğal jeotermal proseslerden ilham alır, atığın kimyasallara, gübreye veya yakıta dönüşümünü sağlar. Yüksek ısıdaki termal işlem genellikle atığı küle çevirip, enerji eldesini kolaylaştıran termal yakma (oksidasyon) dur. Bazı ileri dönüşüm teknolojileri yaygın olarak gazifikasyon (limitli oksijen) ve pirolisis (oksijensiz) prosesleri kullanarak atığı yakıt ve amonyak veya metanol gibi kimyasal ara ürünlere dönüştürürler.
Bioreklamasyon ve bioremediasyon mikroorganizmaların kirliliği biyolojik olarak parçaladıkları prosesler için kullanılan terimlerdir. Bioreklamasyonda mikroorganizmalar kontamine materyali katalizleyerek karbondioksit ve suya dönüşümünü sağlarlar. Mevcut mikroorganizmaların aktivitesi, konsantrasyonu, sıcaklık, pH, havalandırma, nem ve kontaminant tipi ile dönüşüm miktarı ve derecesi optimize edilerek artırılır. Biyoremediasyon bölgeye kalıcı olarak uygulanır, daha düşük maliyet ile daha hızlı sonuç alınır. Biyoremediasyon işlemi toprağın arındırılmasında kullanılır. Polinüklear aromatik hidrokarbon ve aromatic klorürler ile kontamine olmuş toprak anaerobik mikroorganizmalar tarafından temizlenebilir. Aromatik halkadan klorürü kolaylıkla uzaklaştırırlar. Biyo temizleme
konusunda geçen yirmi yıl içerisinde oldukça fazla çalışma yapılmıştır ve önümüzdeki günler için umut verici gelişmeler olmaktadır.