Ters Ozmoz Sistemi Nasıl Çalışır?

Ters Ozmoz, besleme suyunu yarı geçirgen bir membrandan dış basınçla zorlayarak içerisindeki bakteri, virüs ve diğer mikrobiyolojik organizmalar gibi istenmeyen kirleticileri sudan filtreleme prensibiyle çalışır. İşlem boyunca, kirleticiler sudan ayrılır ve sonucunda ultra saf su üretir.

Ters ozmoz işlemi, RO sisteminin konsantre tarafındaki basıncı yükseltmek ve suyu membran(lar)dan geçirmek için yüksek basınç pompaları kullanarak çalışır. Besleme suyunda bulunan toplam kirletici miktarına bağlı olarak daha yüksek derecede basınca ihtiyaç duyan oldukça etkili bir su arıtma prosesidir.

Çözünmüş katılarından ayrılan arıtılmış suya ürün suyu denilmektedir. Besleme suyundan geride kalan konsantre kirletici akışı, atık su olarak adlandırılır ve nihayetinde drenaja boşaltılır.

Ters ozmoz membranlarının tek sorumluluğu, besleme suyu sistemden geçerken tüm istenmeyen tuz ve minerallerin etkin bir şekilde filtrelenmesini sağlamaktır. Atık su her zaman atılmaz, su tasarrufu için ters ozmoz sistemi aracılığıyla belli bir oranda geri dönüştürülebilir.

Ters ozmoz işlemi, geleneksel olandan daha çok çapraz akışlı bir filtrasyon yöntemine benzer. Çapraz akışlı filtrasyon, daha yüksek kirletici konsantrasyonlarını işlemek için çözeltinin gitmesi için iki çıkıştan oluştuğu için daha etkilidir. Ürün ve atık suyun zıt yönlerde akışı, membran yüzeyinin temiz kalmasını sağlar ve birikmeyi büyük ölçüde en aza indirir. Bu filtreleme yöntemi, sistem ve bileşenlerin daha uzun ömürlü olmasını sağlar. Membran temizleme ihtiyacını azaltır.

Ters ozmozun çalışma şekli kısaca yukarıdaki gibidir. Fakat ters ozmoz sistemi öncesinde ön arıtmaya ihtiyaç vardır. Ön arıtma olmaması halinde membranlar çok kısa sürede kullanılamaz hale gelecektir. 

Yüksek derecede kirlenmiş su için genellikle gerekli olan ön ve son arıtma dahil olmak üzere sırasıyla tam sistem ters ozmoz sistemi süreci;

      1.  Klor Dozaj Sistemi

Besleme suyu eser miktarda ağır metal içeriyorsa veya kirlenmişse, çözünmüş ağır metalleri fiziksel forma dönüştürmek için belli bir oranda klor dozlanması şiddetle tavsiye edilir, ortam filtresi çoğunu filtreleyebilir.

      2.  Ham Su Depolama Tankı

Ters ozmoz sistemi, kirlenmiş suyu depolayan büyük bir tankla başlar. Yeterli besleme suyunun olmaması halinde pompaya zarar verebilir. Bu nedenle büyük hacimli bir depolama tankına sahip olmalısınız.

      3.  Besleme Suyu Hidrofor Sistemi

Ticari veya endüstriyel bir pompa, arıtma sistemi için başlangıç basıncını sağlar. Bu pompa genellikle herhangi bir ön arıtmanın yanı sıra RO membranlarından geçmesi için yeterli su basıncını sağlar. Aksi durumda hattın daha ilerisinde bir takviye depo ve hidrofor sistemi gerekli olabilir.

      4.  Çok Katmanlı veya Kum Filtresi

Kabul etmek istemesekte, membranların arındıramadığı bazı şeyler var. Gübrelerde ve hayvan atıklarında bulunan yaygın bir kirletici olan nitratlar, ters ozmoz tarafından yakalanabilmesi için suda çok iyi çözünen partiküllere iyi bir örnektir. Kötü koku ve tat gibi şeyler ters ozmoz ile engellenmez. Çok Katmanlı bir filtre, RO sisteminizin yakalayamadığı şeyleri özel olarak hedeflenen kirlilikleri tutabilir. Bu kirleticileri ortadan kaldırmanız gerekiyorsa çok katmanlı veya kum filtresi şarttır. 

      5.  Aktif Karbon Filtre

Aktif karbon filtreler sudaki organik, kötü tat, koku ve kloru azaltmak için iyi bir çözümdür.

 

      6.  Otomatik Su Yumuşatıcı

Otomatik su yumuşatıcılar, su sertliğini, kalsiyum ve magnezyum iyonlarını gidermek için tasarlanmıştır. Küçük RO sistemleri için genellikle kireç önleyici kimyasal dozlama yerine su yumuşatıcıları öneririz.

      7.  Antiskalant Kimyasal Dozaj Sistemi

RO sistemleri için, membranlarda kireç taşı oluşumunu önlemeye yardımcı olan Antiskalant kimyasalı kullanılmalıdır.

      8.  Ters Ozmoz Sistemi

Ters Ozmoz sistemini kullanabilmek için yeterli ön arıtma sağlanmıştır. Ters ozmoz sistemi, düzenli bir alımda günde 40 bin tona kadar ürün suyu ve ayrıca büyük miktarda atık üretebilir. Genellikle atık su kanalizasyona boşaltılabilir, ancak atık suyun kanalizasyona atılabilmesi için bölgesel gerekli izinler alınmalıdır.

      9.  Ürün Su Deposu

Ters ozmoz sisteminden gelen ürün suyunu depolamak için kullanılır. Ters Ozmoz ürün suyu basıncı çok düşük olduğundan ürün suyu farklı bir bölgeye iletebilmek için ürün su deposu ve hidrofor sistemi gereklidir.

     10. Ürün Su Hidrofor Sistemi (Yeniden basınçlandırma)

Bu sistem, ürün suyunun kullanım amacına göre uygun basınç ve debi de tercih edilmelidir. Sistem içerisindeki pompa ve borulama malzemesi, ürün suyuna herhangi bir bulaşmayı önlemek için paslanmaz çelikten seçilmelidir.

     11.  UV Cihazı

UV cihazı, depolama tankından sonra ve son bir dezenfeksiyon cihazı olarak yerleştirilir. Çoğu zaman ya dezenfektan olarak klorlama ya da ultraviyole sterilizasyon kullanırız.