Ters Ozmoz Su Kaynakları

TERS OZMOZ HANGİ TÜR SU KAYNAKLARINI ARITABİLİR?

Ters Ozmoz, çoğu su türünde ideal bir su arıtma çözümüdür. Genel olarak bir arıtma açısından tüm ana su kaynakları üç ana kategoriye ayrılabilir: musluk suyu (şebeke suyu), acı su içeren yeraltı suyu ve tuzlu su. Bu üç tür arasındaki en büyük fark, her türün Toplam Çözünmüş Katı (TDS) içeriğidir. Genel bir kural olarak Dünya Sağlık Örgütü, içme suyunun 500 ppm (mg/L) TDS ‘nin altında olmasını şart koşar.

Musluk suyu tipik olarak şehir boruları veya baraj sistemi gibi önceden var olan bir altyapıdan gelir. Ters ozmoz, sertliği veya metal borularda dolaşan suda biriken döküntüleri azaltmak için genellikle musluk suyu ortamında kullanılır. Toplam çözünmüş katılar genellikle musluk suyu sistemlerinde su arıtmanın bir hedefidir. RO suyu, endüstri için aşırı saflığın çok önemli olduğu enerji santralleri, ilaçlar, laboratuvarlar ve hastaneler gibi uygulamalar için idealdir. Musluk suyu tipik olarak 500 ppm ‘in altında bir TDS ‘ye sahiptir.

Yeraltı su kaynakları genellikle acı veya çok acıdır. Yani büyük miktarda tuz içerirler. Ancak tuzlu su olarak kabul edilecek kadar acı değildirler. Yeraltı suyu ters ozmozu çok yaygındır ve bugüne kadar ters ozmoz sisteminin en iyi kullanımlarından biridir. Yeraltı suyu çoğunlukla tekstil, gıda, tarım, madencilik endüstrileri ve konut kullanımı için arıtılır. Yeraltı suyu, şişeleme endüstrisinin de değerli bir hedefidir. Benzersiz mineral kombinasyonları genellikle çekici bir tada sahiptir. Acı su ortalama 5.000 ppm TDS’ye sahiptir.

Ters ozmoz tuzlu su (bazen basitçe tuzdan arındırma olarak adlandırılır), tuzlu suyun içme suyuna dönüştürülmesidir. Okyanus suyunun 45.000 ppm ‘ye kadar TDS ‘si vardır. Tipik olarak çevresel nedenlerle bu tür ters ozmoz suyu için okyanusta bir sondaj deliği açılır. Ancak açık bir alım daha uygun maliyetlidir. Tuzdan arındırmanın en büyük kullanımları düzenli bir tatlı su kaynağı olmayan alanlarda su sağlamaktır.

Termal dönüşüm; atığın özel ürünlere dönüştürülüp, kullanıldığı yeni bir teknolojidir. Bu proses, ısı ve basınç kullanarak kullanışsız maddeleri faydalı ürünlere dönüştüren doğal jeotermal proseslerden ilham alır, atığın kimyasallara, gübreye veya yakıta dönüşümünü sağlar. Yüksek ısıdaki termal işlem genellikle atığı küle çevirip, enerji eldesini kolaylaştıran termal yakma (oksidasyon) dur. Bazı ileri dönüşüm teknolojileri yaygın olarak gazifikasyon (limitli oksijen) ve pirolisis (oksijensiz) prosesleri kullanarak atığı yakıt ve amonyak veya metanol gibi kimyasal ara ürünlere dönüştürürler.
Bioreklamasyon ve bioremediasyon mikroorganizmaların kirliliği biyolojik olarak parçaladıkları prosesler için kullanılan terimlerdir. Bioreklamasyonda mikroorganizmalar kontamine materyali katalizleyerek karbondioksit ve suya dönüşümünü sağlarlar. Mevcut mikroorganizmaların aktivitesi, konsantrasyonu, sıcaklık, pH, havalandırma, nem ve kontaminant tipi ile dönüşüm miktarı ve derecesi optimize edilerek artırılır. Biyoremediasyon bölgeye kalıcı olarak uygulanır, daha düşük maliyet ile daha hızlı sonuç alınır. Biyoremediasyon işlemi toprağın arındırılmasında kullanılır. Polinüklear aromatik hidrokarbon ve aromatic klorürler ile kontamine olmuş toprak anaerobik mikroorganizmalar tarafından temizlenebilir. Aromatik halkadan klorürü kolaylıkla uzaklaştırırlar. Biyo temizleme
konusunda geçen yirmi yıl içerisinde oldukça fazla çalışma yapılmıştır ve önümüzdeki günler için umut verici gelişmeler olmaktadır.