Kumaşta mükemmel bir sonuç elde etmek doğru bir ön terbiyeyle mümkündür.

Ön terbiye işlemi; kumaşın dokuma tezgahı veya örgü makinasından çıktıktan sonra boyanma ve/veya basılmaya hazır duruma gelene kadar gördüğü işlemlerin tümüdür. Özellikle boyama ve baskıda görülen hataların yaklaşık % 60-70 ‘ i yanlış veya yetersiz ön terbiyeden kaynaklanır.

Tekstil üretim işlemlerinde birçok avantajından dolayı enzimlerden faydalanılmaktadır.

Spesifik amaçlara yönelik olmaları, reaksiyonu hızlandırmaları, diğer kimyasallar gibi tahriş etmemeleri, çevreci olmaları, kolay kullanılmaları ve emniyetli olmalarından dolayı tekstilde oldukça kullanılmaktadır.

 • Noralaze HE

α-Amilaz’dır. Elyafa hiçbir zarar vermeden nişasta haşılını tamamen parçalar. Çökme olmadan, nişasta molekülünün uzaklaşmasını sağlar. Geniş sıcaklık aralığında etkilidir.

 • Noralaze ST

Asidik taş enzimidir (Selülaz). Kumaşların, özellikle denimlerin aşındırılmasında kullanılan ponza taşının yerini alan bir enzimdir. Çok daha az kullanımla çok daha efektif sonuçlar verir.

 • Noralaze BTE

Pektinaz enzimidir. Bu enzim; waksları, pektinleri ve mineral tuzları etkili bir şekilde ılımlı şartlarda yıkayarak uzaklaştırır.

 • Norasol BAC

Katalaz enzimidir. Norasol BAC ile kasar sonrası kumaş üzerinde kalan fazlalık Hidrojen peroksit giderilerek kumaşın zarar görmesi ve boya renklerindeki değişim önlenir.

 • Noralaze POLISH ES

Selülaz enzimidir. Noralaze POLISH ES, ön işlem ve boyama esnasında oluşan tüycükleri giderir. kumaş yüzeyini parlatır ve kumaşa yumuşak bir efekt verir.

 • Noralaze AT

Selülaz enzimidir. Noralaze AT, pamuklu kumaşlarda ve özellikle Blue jeande kullanılır. Ön işlem ve boyama esnasında oluşan tüycükleri giderir. Kumaş yüzeyini parlatır ve kumaşa yumuşak bir efekt verir.

Stabilizatörler,  oksijen çıkış hızını ayarlayıp işlem sonlanmadan peroksitin parçalanıp yok olmasını önler ve hidrojen peroksitin serbest oksijen salınımında anti katalist görevi görür.

 • Norastab HP

Selülozik kasarında katalitik metal delinmelerini ve hidrojen peroksidin hızlı reaksiyonlarını önleyici bir üründür. Hidrojen peroksit kullanımını stabilize eder, pamuğun polimerizasyon derecesinin düşmesini, mukavemetinin azalmasını önler.

 • Norastab SAB

Norastab HP ile benzer özellik gösterir. İlave olarak çok güçlü bir iyon tutucudur. İnorganik tuz içermez, çevreci bir üründür.

 • Noractive EPT

Kasar işlerinde Hidrojen peroksit aktivatörüdür.

 • Norawet CW

Selülozik kumaşların özellikle kontini işlemlerinde kullanılan köpüksüz seri bir ıslatıcıdır.

 • Norawet CB

Pad-batch işlemlerinde kullanılan hava alma özelliği olan, köpüksüz, efektif bir ıslatıcıdır.

 • Norawet RTU

Pamuk ve karışımı kumaşların ön terbiyesinde seri ıslatma ve yağ çıkarma özelliği olan bir özel bir üründür.

 • Norawet ASW-A

Norawet ASW-A, yüksek alkali stabilitesi olan pamuk ve karışımlarının ön terbiyesinde kullanmak üzere hazırlanmış özel bir üründür.

 • Norawet MRS

Merserize işlemlerinde kullanılan yüksek alkali dayanımlı bir ıslatıcıdır.

 • Norawet RPD

Sülfosaksinat esaslı seri bir ıslatıcıdır.

 • Norawet RWN

Alkali stabilite, yüksek ıslatma ve hava alıcı özellikli, düşük köpüklü ön terbiye kimyasalıdır.

 • Noraclean WA

Noraclean WA; özellikle pamuk, viskon ve karışımlarının ıslatma,  yıkama, kasar,yağ sökme, inatçı yağ ve kirlerin çıkarılması  işlemlerinde kullanılır.

 • Noraclean RYS

Noraclean RYS, hidroliz olmuş reaktif boyarmaddenin fazla su harcamadan elyaftan uzaklaştırılması için geliştirilmiş bir yıkayıcıdır. Su haslığını geliştirmede mükemmeldir.

 • Noraclean OR-C

Pamuk kasarında mükemmel ıslatıcılık ve yağ sökücülük ile maksimum beyazlığı sağlayan bir yıkayıcıdır.

 • Noraclean BE-X

Jet, overflow ve levent gibi  bütün boyama makinalarının temizlenmesi ve oligomerlerin giderilmesi için geliştirilmiş özel üründür.

 • Noraclean QRC

Reaktif boyama sonrası yaş haslıkları en iyi duruma getirmek için geliştirilmiş bir üründür.

 • Noraclear TEA

Dispersol boyarmaddelerle polyester boyama sonrası yapılan indirgeme işleminde kullanılır. Etkili ve çevre dostu bir sıvı indirgendir.

 • Noragen HP

Tekstil ürünlerinde ağır kir ve lekeleri (silicon, haşıl vb) çıkarmaya yönelik hazırlanmış özel bir kimyasaldır.

 • Noragal EGYM

Dispers boyanmış kumaşların indirgenme işlemlerinde yardımcı, reaktif boyanmış kumaşların yıkamasında etkili özel bir kimyasaldır.

 • Noragen BSN

Özellikle likralı ürünlerdeki ağır kir ve lekeleri (silicon, haşıl vb) çıkarmaya yönelik hazırlanmış özel bir kimyasaldır.

 • Norasolvan HS

Polyester kumaşların haşıl sökme işlemleri sırasında sökülen haşılın geri dönüp yapışmasını önleyen bir kimyasaldır.

 • Noraquest MAC

Noraquest MAC; yüksek kapasitede iyon tutma, yüksek disperge kapasitesi ve kolloidal koruma özelliklerini dengeli bir şekilde sağlayan spesifik bir kopolimerdir.

 • Noraquest FH 2150

Özellikle ön işlem için geliştirilmiş yüksek demir ve kalsiyum tutma kapasitesi olan bir iyon tutucudur.

 • Noralube AC

Ön işlem ve boyama esnasında kumaş-metal veya kumaş-kumaş sürtünmelerinden dolayı oluşan kırıkları engelleyen polimerik bir kırık önleyicidir.

 • Noralube LS

Ön işlem ve boyama esnasında kumaş-metal veya kumaş-kumaş sürtünmelerinden dolayı oluşan kırıkları engelleyen yağ bazlı bir kırık önleyicidir.

 • Norafoam D

Ön işlem ve boyamada kullanılmak üzere hazırlanmış silikon bazlı bir köpük kesicidir.

Duyuru